Marjan Poutsma
Intermediair
Van art-director naar intermediair
Marjan Poutsma is een expert in het beïnvloeden van reputaties en merken. Ze heeft zestien jaar ervaring als ontwerper en art-director in de reclame- en communicatie wereld. Daarnaast heeft ze drie jaar gewerkt als HBO docent communicatie. Dit maakt dat ze beschikt over een schat aan praktische en theoretische kennis over communicatie, ontwerpen, concepten, visie-ontwikkeling, processen en merken (brands). Die kennis zet ze in, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever zodat heldere, gezamenlijk geformuleerde doelstellingen worden bereikt.

Filmpje CV Marjan >>
Home
Extra's
E info@barm.nl
T 06    458 72 502
Leliestraat 4, 8603 XN, Sneek >>
Brand & Reputatie Management

Brands
Merken in bedrijf

Reputatie
Waardering in bedrijf

Aanpak
Projecten

Producten
Nieuwere media

Intermediair   >>

ZMN
Teamwork

Credits